3D vizualizacie a filmy

3D vizualizácie a filmy

3D vizualizácie sa v súčasnosti považujú za jeden z najefektívnejších spôsobov propagácie ponúkaných produktov a služieb. Animácie zobrazené v trojrozmernom priestore dokážu zákazníkovi priblížiť fungovanie produktu priamo v podmienkach jeho aplikácie. 3D vizualizácie v krátkom filme ponúknu viac ako siahodlhé prezentácie a svojim klientom poskytujú možnosť prezentovať vízie alebo plány detailnejšie ako kedykoľvek predtým. Ak je produkt ponúkaný vašou spoločnosťou natoľko technicky vyspelý, že koncový zákazník si nedokáže predstaviť jeho fungovanie bez reálnej skúšky, nezúfajte – 3D vizualizácie sú pre Vás tým najvhodnejším riešením.

Čo ponúkame

Nevie si váš zákazník predstaviť ako funguje alebo vyzerá daný produkt alebo ako chcete dosiahnuť navrhované riešenie? Vďaka naším službám to môžete zmeniť. 3D vizualizácia poskytuje možnosti ako pohodlne a efektívne zobraziť navrhovaný postup, riešenie alebo situáciu. Naši skúsení grafici na základe Vašich predstáv a 3D modelovania navrhnú nový alebo upravia už existujúci produkt. Vašou jedinou úlohou teda zostáva nás len kontaktovať a vysloviť svoje predstavy.

Aké výhody ponúka 3D vizualizácia

3D vizualizácia je oproti 2D animácii rozšírená o tretí rozmer, čo pomáha vášmu zákazníkovi reálne si predstaviť Vaše navrhované riešenie a tým získava možnosť vidieť fungovanie a statický vzhľad Vášho produktu aj bez reálnej skúšky. Taktiež zákazníkovi ponúka virtuálnu prehliadku ponúkaných produktov aj z pohodlia domova či pohľady, ktoré pri bežných 2D animáciách nie sú možné. 3D vizualizácie Vám teda ponúkajú prezentovať svoju značku alebo produkty lepšie ako kedykoľvek predtým.

Koľko trvá výroba originálnej 3D vizualizácie?

Doba výroby 3D vizualizácie od vyslovenia požiadavky zákazníkom až po dodanie finálnej verzie sa vo väčšine prípadoch líši. Dôležitými sú atribúty ako detailnosť prevedenia 3D vizualizácie, špecifickosť požiadavky či celková komplexnosť projektu. Štandardne sa však táto doba pohybuje v intervale 2 až 3 týždňov.

3D animovane video

Koľko stojí 3D vizualizácia a film

Cena každej 3D vizualizácie a videa je špecifická a nedá sa vyčísliť univerzálne. Odvíja sa od mnohých faktorov ako napríklad náročnosť zadania či komplexnosť celého projektu atď.. Cenová ponuka je však vždy so zákazníkom prekonzultovaná a vyčíslená ešte v úvodnej fáze projektu, krátko po dodaní potrebnej dokumentácie.